Adress: Köpmansagatan 32
10300 KARIS
Telefoner:
019 231242,  040 9607559
Fax: 019 231246
E-post: contact@gabriel.fi

Förstora bilden genom att klicka den !

Med tanke på metoder, som användes inom målningsindustrin, menar man vanligtvis två metoder: pulvermålning och våtmålning.
Vårt företag har av dessa båda metoder specialiserat sig på den senare.

Måtten på det största målningsobjektet är: 13 m x 4 m x 3,5 m.
Som vårt speciella kunnande, bör nämnas målning på varierande och ojämna ytor.

Som exempel på underleveranser till olika branscher inom industrin bör nämnas bl.a.:
-  produkter inom byggnadsindustrin: dörramar, dörrar och andra            element för inredningsändamål.
-  inredningselement för fartyg
-  styckegods med olika slags målbara ytor och mönster av typen:
   designmodeller, efterbildning av träarter och marmor.

Kvaerner Masa Yards

Kvaerner Masa-Yards

Kvaerner Masa-Yards

Målningsarbete i gång

ohjain

Fjärrstyrning

Sisu Auto

Armaturens träyta