Adress: Köpmansagatan 32
10300 KARIS
Telefoner:
019 231242,  040 9607559
Fax: 019 231246
E-post: contact@gabriel.fi

Förstora bilden genom att klicka den !

Företagets utrymmen och teknik lämpar sig väl också för målning av båtar, vilket framgår ur bifogade bilder.
I praktiken kan de flesta typerna av ytor behandlas.
Båtens trailer behöver också service. Sandblästring och målning är då  nödvändiga åtgärder.
Ibland kan det vara svårt att hitta lämpliga, pålitliga och trygga trailers för båten, speciellt då den skall transporteras ofta eller dess konstruktion eller yta lätt kan skadas.
I sådana fall bör en skräddarsydd trailer tillverkas.
Bilderna illustrerar en typisk och lyckad lösning med intressanta detaljer.
Våra gårdsutrymmen är rätt rymliga, vilket undertättar hanterigen och uppbevaringen av båtarna. 

Under förarbete

 Under lackering

Ny trailer

Viktiga detaljer

Arbetet färdigt