Adress: Köpmansagatan 32
10300 KARIS
Telefoner:
019 231242,  040 9607559
Fax: 019 231246
E-post: contact@gabriel.fi

Målningsarbetena av elementen på Kvaerner Masa Yards kryssare är intressanta och krävande.

framåt

bakåt

retur