Adress: Köpmansagatan 32
10300 KARIS
Telefoner:
019 231242,  040 9607559
Fax: 019 231246
E-post: contact@gabriel.fi

En av plast tillverkad belysningsarmatur ha fått en speciell yta enligt “ädelträ”.

framåt

bakåt

retur