Adress: Köpmansagatan 32
10300 KARIS
Telefoner:
019 231242,  040 9607559
Fax: 019 231246
E-post: contact@gabriel.fi

Förstora bilden genom att klicka den !

Målning, reparation och resraurering av fordon utgör en betydande del av vår verksamhet. Vår kundkrets består närmast av företagens bilparker, fösäkringsbolagens uppdrag och olika privatkunder.
Vår reparationaverksamhet fördelar sig i princip i två grupper:
Reparation av karosserier ock reparationsmålning.
Måtten på det största objektet, som vi kan måla är:
längd 13 m, bredd 4 m, höjd 3,5 m.
Det inbegriper samtliga person-, paketbilar, och tunga fordon.

Reparationerna av karosserier innefattar typiskt uträtning av karosseriet, plåtslagning, svetsning, reparering av plastdelar och utbyte av rutor.

Reparationsmålningen består av delmålning och övermålning.
Noggrann sandblästring har en grundläggande betydelse vid förarbetet under restaurering av museumfordon eller andra gamla ytor

Vår centraliserade kundservice, som innefattar både reparationer och målning, underlättar ur kundens synpunkt övervakningen av arbetet och eventuella garantisituationer.
För att kunna hålla en god kvalite, använder vi internationellt kända Spies&Hecker-produkter. Vårt datorstyrda färgsystem innefattar över 24.000 kommersiella nyanser. Tilläggsnyanser kan produceras vid behov.  

Vårt färgsystem

Pågående torkning

Prisbelönad kund

Off-Road-Team

BMW-restaurering

Karosseri-restaurering

Corvette ´73