Adress: Köpmansagatan 32
10300 KARIS
Telefoner:
019 231242,  040 9607559
Fax: 019 231246
E-post: contact@gabriel.fi

Förstora bilden genom att klicka den !

Designmålning kan hos oss i princip utföras på alla målbara ytor och material. Det största målbara objektet kan ha måtten:
längd 13 m, bredd 4 m och höjd 3,5 m.
Vi kan alltså även behandla voluminösa och tunga fordon.
Till och med helikoptermålning har utförts hos oss.
Designmålning är krävande specialmålning. Typiska arbeten är reklam,
konstverk och dekor.
Designmålning kan utföras enligt kundens egen modell. Vid behov kan vi betjäna våra kunder genom att deltaga som experter i planeringen.
Vårt mångsidiga färgsystem ger goda möjligheter till återgivning av olika nyanser speciellt vid målning efter fotografier.
 

Fiskars reklam

Fiskars reklam

Fiskars reklam

Hönsgårdsreklam

Ventilationsreklam

Ventilationsreklam

Rubber_King

Chevrolet