Adress: Köpmansagatan 32
10300 KARIS
Telefoner:
019 231242,  040 9607559
Fax: 019 231246
E-post: contact@gabriel.fi

Som exempel har vi custom-projektet: Cheva Stepside utställningsobjektet.
Design-bilarna granskas ofta rätt noga, liksom också de andra musebilarna vi har restaurerat. 

framåt

bakåt

retur