Adress: Köpmansagatan 32
10300 KARIS
Telefoner:
019 231242,  040 9607559
Fax: 019 231246
E-post: contact@gabriel.fi

venevalmis

Båten och den skräddarsydda trailern är klara för en säker hemtransport.

framåt

bakåt

retur